Trang chủ   »   Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

“Điều khoản Sử dụng” sau đây của Nhacaibetting.com (sau đây còn được gọi là “Điều khoản”), cùng với chính sách từ chối trách nhiệm và quyền riêng tư (được kết hợp ở đây), áp dụng chung cho việc bạn sử dụng trang web này và các chương trình, dịch vụ và phần mềm của nó. Nó cung cấp. Các Điều khoản và Điều kiện này được hiển thị rõ ràng ở phần chân trang của mỗi trang của trang web này và tất cả người dùng đều có thể truy cập được thông qua một liên kết được hiển thị, và do đó là sự kết hợp của cả hai.

Các Điều khoản Sử dụng này cung cấp mô tả chi tiết, hướng dẫn sử dụng, các hạn chế và thông tin liên quan khác mà tất cả người dùng được khuyến khích nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi thao tác trên Trang web. Việc truy cập hoặc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc chấp nhận các Điều khoản Dịch vụ này và cùng với chính sách từ chối trách nhiệm và quyền riêng tư, tạo cơ sở cho một thỏa thuận chung giữa người dùng và trang web này điều chỉnh các quyền và trách nhiệm của mỗi bên.

Sửa đổi Thỏa thuận mở rộng các điều khoản

Các Điều khoản này có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và sẽ có hiệu lực ngay lập tức.
Những sửa đổi như vậy sẽ không ảnh hưởng đến việc tiếp tục hoặc hiệu lực của việc chấp nhận các điều khoản và thỏa thuận được hình thành bởi sự chấp nhận trước của người dùng và việc sử dụng trang web của bạn sẽ không bị gián đoạn hoặc lặp lại với mục đích duy nhất là gia hạn các thỏa thuận đó.
Người dùng cũng có trách nhiệm thường xuyên nghiên cứu và xem xét các Điều khoản Sử dụng mới nhất để nhận các bản cập nhật hoặc các thay đổi khác đối với nội dung hoặc ngữ cảnh.

Năng lực pháp lý

Nội dung và siêu liên kết của bên thứ ba

Nhacaibetting.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào vì nó có thể chứa các siêu liên kết đến các trang web bên ngoài, bên thứ ba, nội dung, sản phẩm, chương trình, dịch vụ hoặc phần mềm không được quản lý hoặc kiểm soát bởi Nhacaibetting.com (Nội dung của bên thứ ba). hoặc đại diện của nội dung bên ngoài đó. Theo đó,  không đảm bảo, bảo đảm hoặc bảo đảm theo bất kỳ cách nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác hoặc chất lượng của nội dung, sản phẩm, chương trình, dịch vụ hoặc phần mềm của các trang web của bên thứ ba đó.

Như với tất cả các nội dung khác được cung cấp trên trang web này, các liên kết đến nội dung của bên thứ ba chỉ được cung cấp cho các mục đích thông tin, giáo dục và giải trí. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm xem xét các điều khoản sử dụng, quy tắc và quy định, và bất kỳ yêu cầu hoặc quy định nào khác của bất kỳ Nội dung của Bên thứ ba nào mà bạn chọn để đơn phương liên kết đến thông qua trang web này. Ngoài ra, người dùng có trách nhiệm kiểm tra luật hiện hành của bất kỳ khu vực tài phán hiện hành nào có thể áp dụng cho việc sử dụng Nội dung của bên thứ ba đó để xác định tính hợp pháp của chúng.

Điều khoản sử dụng cho người dùng

Trong một số trường hợp nhất định, người dùng có thể đăng, tải lên hoặc truyền tải nội dung trang web ở nhiều định dạng khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhận xét, trò chuyện, diễn đàn và những thứ tương tự. Người dùng gửi nội dung đó đồng ý với trang web, các liên kết của trang web, hoặc bản thân tài liệu hoặc nguồn hoặc nguồn gốc của nó, cho dù người cấp phép cố ý hay vô ý. Nội dung do người dùng gửi không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến ​​của Nhacaibetting.com và có thể bị xóa bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì.

Người dùng đồng ý không cố ý gửi bất kỳ loại nội dung nào vi phạm pháp luật. Chứa nội dung ẩn hoặc bị hạn chế. Vi phạm nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương hiệu, tên thương mại, bản quyền, bằng sáng chế, đăng ký và các quyền sở hữu khác. Không chính xác hoặc gây hiểu lầm. Nó nhằm xúc phạm hoặc gây hại cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm cả trang web này. Can thiệp hoặc thiết kế để can thiệp vào các trang web Để lây nhiễm vi rút hoặc mã hóa tương tự vào các trang web. Quảng cáo hoặc quảng bá trang web của đối thủ cạnh tranh hoặc tổ chức có liên quan. Ngoài ra, trang web này không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của người dùng có trong nội dung đó.

Bằng cách cung cấp Nội dung theo bất kỳ cách nào, Người dùng từ bỏ mọi quyền đối với Nội dung đó và cấp cho Nhacaibetting.com, các liên kết và / hoặc người cấp phép của Nhacaibetting.com, giấy phép vĩnh viễn, sao chép, sử dụng, sửa đổi, sao chép, đăng hoặc phân phối Nội dung đó hoặc bất kỳ phần nào của nó. Bạn có thể. theo bất kỳ cách nào họ chọn mà không cần bồi thường cho người dùng dưới bất kỳ hình thức nào.

Có thể liên hệ với đại diện phụ trách bản quyền của chúng tôi qua email: [email protected]